Daimaru - Sapporo

Welcome to Daimaru - Sapporo

Address

JOSEPH Concession
Daimaru Hakata 5F
4-7 Kita 5 jyo nishi, Chuo-ku, 060-0005
Sapporo-shi, Hokkaido

Phone Number

011-218-8585
Opening Times