Mitsukoshi - Nihonbashi

Welcome to Mitsukoshi - Nihonbashi

Address

JOSEPH Concession
Mitsukoshi Shinkan 2F
1-4-1 Muromachi, Nihonbashi, 03-3241-0150
TOKYO

Phone Number

03-3241-0150
Opening Times