Ikebukuro - Seibu

Welcome to Ikebukuro - Seibu

Address

JOSEPH Concession
Seibu Ikebukuro 4F
1-28-1 Minami Ikebukuro
Toshima-ku, TOKYO

Phone Number

03-5949-2338
Opening Times